Geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatai

UAB „KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI“

2020 M. GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS REZULTATAI

 Lietuvoje reikalavimai vandens kokybei ir programinei priežiūrai nurodyti Higienos normoje 24:2017 Geriamojo vandens                   saugos ir kokybės reikalavimai. Ši higienos norma nusako, kokie rodikliai turi būti nustatinėjami geriamajame vandenyje. Rodikliai suskirstyti į mikrobiologinius, indikatorinius  ir toksinius. Taip pat dokumente pateiktos visų rodiklių leistinos vertės. Be rodiklių yra reglamentuojama, kiek kartų per metus turi būti imami vandens mėginiai, o tai priklauso nuo aptarnaujamų gyventojų skaičiaus ir tiekiamo vandens kiekio.

UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ (nuo 2020 m. gruodžio 1 d. UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai) tiekia geriamąjį vandenį  7 vandenvietėse: Kazlų Rūdos mieste, Bagotosios, Antanavo, Plutiškių, Bebruliškių, Ažuolų Būdos ir Kajackiškių gyvenvietėse. Šiose vandenvietėse 2020 m. išgauta  304,4 tūkst/m3 vandens.

Geriamojo vandens kokybė vertinama mikrobiologiniu, biologiniu, cheminiu ir toksikologiniu aspektais. Svarbiausia kontroliuoti mikrobinę vandens būklę.  Mikrobiologinei vandens būklei skiriama daug dėmesio, nes per vandenį gali plisti pavojingos ligos.

Pagal geriamojo vandens programinės priežiūros planą vandenvietėse buvo atliktos toksinės, indikatorinės ir mikrobinės analitės. Analitės atliktos „Sūduvos vandenys“ ir „Vandens tyrimai“ laboratorijose.

Tiekiamo geriamojo vandens kokybė iš esmės  atitinka Lietuvos Higienos Normos  24:2017 reikalavimus, išskyrus keliose vandenvietėse viršijamų indikatorinių rodiklių (mangano, chloridų, natrio, savitojo elektros laidžio, amonio ) normas.

Visose vandenvietėse tirtų vandens toksinių rodiklių, tokių kaip pesticidų, daugiaciklių bei halogenintų angliavandenilių, haloformų, cianidų geriamajame vandenyje praktiškai nerandama, o tirtų sunkiųjių metalų (arseno, vario, kadmio, cromo, švino) koncentracijos yra gerokai mažesnės už nustatytas normas. Žarninių lazdelių, koliforminių bakterijų, žarninių enterekokų vandenvietėse neaptikta.

 Kazlų Rūdos vandenvietės tiekiamame geriamajame vandenyje  leidžiamas ribas viršija chloridų koncentracijos. Chloridų koncentracija nuo pat vandenvietės eksploatacijos pradžios viršija leidžiamą ribą (250 mg/l) ir 2020 metais buvo 546-558  mg/l. Šis indikatorinis rodiklis daro įtaką skoninėms vandens savybėms.

Ąžuolų Būdos vandenvietėje eksploatuojamame požeminiame vandenyje viršija  chloridų, natrio koncentracijos ir vandens mineralizacija (pagal savitąjį elektros laidį).  Ąžuolų Būdos vandenvietė yra „nekondicinio“ požeminio vandens Suvalkijos baseine, kuriame būdingos požeminiame vandenyje padidėjusios chloridų ir natrio koncentracijos, todėl ir išgaunamame vandenyje yra viršnorminės jų koncentracijos. Natrio jonų koncentracija siekia 383 mg/l (norma – 200 mg/l). Vandens mineralizaciją rodančio  savitojo elektrinio laidžio vertė siekia 2680µg/l (norma – 2500 µg/l), chloridų – 680 mg/l (norma - 250 mg/l). Padidintos šių rodiklių koncentracijos yra gamtinės kilmės ir sietinos su sūresnio vandens pasiurbimu.

Antanavo vandenvietėje tiekiamas vanduo neatitinka geriamojo vandens kokybės normos HN 24:2017 reikalavimų pagal   manganą – 120 µg/l (norma 50 µg/l), chloridus - 715 mg/l  (norma 250  mg/l.)  savitąjį elektros laidį  -2580 mg/l (norma – 2500 µg/l), amonį- 0,64 mg/l (norma – 0,5 mg/l).

Bebruliškės vandenvietėje tiekiamas vanduo neatitinka geriamojo vandens kokybės normos HN24:2017 reikalavimų pagal manganą, kuris siekia  130µg/l (norma 50 µg/l).

Bagotosios, Plutiškių ir Kajackiškių kaimo vandenvietėse tiekiamame vandenyje rodiklių viršijimo nenustatyta.

 

Antanavo vandenvietė

Ažuolų Būdos vandenvietė

Bagotosios vandenvietė

Bebruliškių vandenvietė

Būdos vandenvietė

Kajackiškių vandenvietė

Kazlų Rūdos vandenvietė

Plutiškių vandenvietė

Atnaujinta 2021/11/10

 

UAB "Kazlų Rūdos šilumos tinklai"

M. Valančiaus g. 15B, LT-69439 Kazlų Rūda

Tel. (8 602) 7 52 22

El. paštas info@krenergija.lt

 

Įmonės kodas 166092559

PVM kodas LT660925515

Šiaulių bankas, AB

LT49 7181 8000 1446 7348

 

Darbo laikas

Pirmadienį – Ketvirtadienį
Nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 8.00 val. iki 16.00* val.
Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

*pagal darbo grafiką, neviršijant dirbtų valandų skaičiaus per mėnesį, dirbant darbo režimu -
5 darbo dienos, 40 valandų per savaitę